فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت 

بخشی از شعر خوانی امید منوچهریان در سرای محله #اوین 

بامدیریت : صدف درخشان 

داستان عشق 

سایت رسمی امید منوچهریان

دسته‌ها