فیلم مستند چهار شنبه چهار عصر 

نگاهی به زندگی پرفسور امین 

کارگردان : امید منوچهریان

تهییه کننده انجمن ادبی ایران  

سایت رسمی امید منوچهریان

دسته‌ها